Ming ile tüm çalışanları tek platformda buluşturuyor

İş yapış biçimlerinde ihtilal yaratan dijital dönüşümün sürat kazandığı günümüzde kurum içi bağlantı hem çalışanlar hem de şirketler için daha kritik hale geldi. Bilhassa konuttan ve hibrit çalışma modelinin giderek yaygınlaşması, beyaz yakalıların aidiyet hissini yitirmesine ve iş arkadaşlarıyla bağlantıda zorlanmasına neden oluyor.

Devam