İmzalar hızlandı, şirketler tasarruf etti

Günler süren evrak, kontrat ve muahedeler için gereken imzaların tek platformdan gönderilmesini sağlayan Paperzero ile 2023 yılı içerisinde 350 bin imzalama ve onaylama süreci gerçekleşti. Bu süreçte 1 milyon 400 bin süreç yapıldı. Etraf dostu platform sayesinde bir yıl içerisinde toplamda 300 ağaç kesilmekten kurtarıldı, 7 ton karbon emisyonu azaltıldı.

Devam