KOBİ’ler ‘siber açıdan sigortalanamaz’ hale geldiklerinde ne yapmalı?

Hem ferdî hem de profesyonel tüm bilgilerimizin çevrimiçi olarak depolandığı dijital öncelikli bir dünyada, data muhafazası göz gerisi edilemeyecek kadar değerli. Siber sigorta yoluyla işletmelerin bilgi müdafaayı önceliklendirmelerini teşvik etme gayretlerine karşın, birçok küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) hala sigortasız durumda. Maalesef, KOBİ’lerin amaç alınmadıklarına ve tehditlere karşı inançta olduklarına dair yaygın kanı da büsbütün yanlıştır. 

Markel tarafından yapılan bir araştırmaya nazaran, KOBİ iştirakçilerinin yarısından fazlası 2021’in sonlarında bir siber güvenlik ihlalinin kurbanı oldu. Hibrit çalışmanın artması ve kurum içi uzmanlığın hudutlu olması, KOBİ’leri siber ataklara karşı daha da savunmasız hale getiriyor. Temmuz 2022’de, Genel Yönetici Acentesi CFC Underwriting tarafından rapor edildiği üzere, ‘BazarCall’ ismi verilen yeni bir cins fidye yazılımı saldırısı KOBİ’leri gaye aldı. Bu tıp ataklar ajansın üç aylık bir devirde portföyünde yer alan makus hedefli yazılım vakalarının yüzde 10’unu oluşturdu. 

Veeam Bilgi Müdafaa Trendleri Raporu 2023, siber atakların 2020, 2021 ve 2022’de kurumlar için en tesirli kesintilere neden olduğunu ve kurumların yüzde 85’inin son 12 ayda en az bir sefer akına uğradığını ortaya koydu. Bu da gelişmiş dijitalleşmeye, artan farkındalığa ve hazırlıklı olmaya karşın fidye yazılımlarının hala başarılı olduğunu gösteriyor.

 

Bu noktada akıllara gelen “KOBİ’leri siber hücumlara karşı savunmasız kılan nedir?” sorusuna cevap veren Veeam Kurumsal Stratejilerden Sorumlu Lider Yardımcısı Dave Russell ve Veeam Eser Stratejilerinden Sorumlu Kıdemli Yönetici Rick Vanover şunları aktardı: 

Her ölçekten işletme siber akınlara karşı savunmasız olsa da, KOBİ’ler yetersiz bilgi güvenliği tedbirleri nedeniyle özellikle taarruzlara açık durumda. KOBİ’lerin siber müdafaa için ayırdıkları bütçe birden fazla vakit hayli hudutlu kalıyor. CyberPeace Vakfının hazırladığı bir rapor, KOBİ’lerde yüksek teknolojili izleme sistemleri olmaması nedeniyle eylemleri tespit edilemeyen siber hatalılar için bu şirketlerin sistemlerine girmenin daha cazip hale geldiğini ortaya koydu. Raporda ayrıyeten değerli bilgilerin yedeklenmemesi ve yetersiz siber güvenlik siyasetleri üzere güvenlik açıklarının nasıl siber taarruzlara yol açabileceğine de değinildi. 

KOBİ’ler, iş ölçekleri nedeniyle ekseriyetle bölüm devleriyle rekabet edebilmek için iş stratejilerini güçlendirmeye daha fazla odaklanıyorlar. Yalnızca büyük ölçekli kuruluşların daha büyük siber taarruz riski altında olduğuna inandıkları için KOBİ’ler bilgi yedekleme ve sigorta üzere uygun siber güvenlik tahlillerine yatırım yapmaktan kaçınabiliyorlar. Sonuç olarak, siber güvenlik planlaması birden fazla vakit art planda kalabiliyor.

KOBİ’lerin siber sigortaya yatırım yapmamalarının bir öteki kıymetli nedeni de gerekli güvenlik tedbirlerini entegre edecek teknik uzmanların olmaması ve poliçe satın alma maliyetlerinin yükselmesidir. Küresel Veri’nin 2021 yılında yaptığı bir araştırma, KOBİ’lerin yaklaşık yüzde 29’unun maliyetleri düşürmek için siber sigortalarını iptal ettiğini ortaya koydu. 

Siber güvenlik bütçelerine kıymet vermeleri için KOBİ’ler teşvik ediliyor, zira işleri gereği teknolojiye bağımlı epey, işletmeleri siber tehditlere karşı daha savunmasız hale geliyor. Deloitte’un Siber Sigorta Raporu, 2018’de %36 olan orta ölçekli şirketlerin siber akına uğrama oranının 2019’da %63 düzeyine çıktığını ortaya koydu. Bütçenin küçük olması nedeniyle sigortalama yapılamıyorsa, siber güvenlik tahlilleri satın almak ve bilgileri yedeklemek üzere öteki tedbirler almak yardımcı olabilir.

KOBİ’ler için çıkış yolu  

Kuruluşların temel dijital hijyen formüllerini uygulamaları hayati değer taşıyor. Bütün işletmeler, işletme yöneticilerine direkt ulaşabilen ve güvenlik çalışmalarını yönetme yetkisine sahip özel bir BT güvenlik yöneticisine muhtaçlık duyar. Ayrıyeten küçük işletmelerin de kurum içi ya da dış kaynaklı olması fark etmeksizin siber güvenlikten sorumlu ve data muhafazada uzmanlaşmış kaynakları bünyelerinde bulundurmaları gerekir. Ek olarak, antivirüs yazılımı, güçlü bir güvenlik duvarı üzere öbür kıymetli siber güvenlik tedbirlerinin hayata geçirilmesi ve çalışanların kuşkulu kontakları tespit ederek fidye yazılım e-postalarına tıklamaktan kaçınmaları konusunda eğitilmesi de bu noktada epey kıymetli.

Son olarak, KOBİ’lerin dikkate alması gereken değerli bir siber güvenlik öğesi ise tüm sistemlerden izole edilmiş bir bilgi yedeklemesine sahip olmaktır. Kurumlar tüm data depolama alanlarında Backup and Veri Recovery kullanarak data sistemlerinin tam olarak korunmasını sağlayabilir. Ek olarak Veeam’in önerdiği 3-2-1-1-0 yedekleme kuralı da uygulanabilir. Bu kural, değerli bilgilerin her vakit en az iki farklı medya ortamında, en az biri iş yeri dışında ve biri çevrimdışı olmak üzere en az üç kopyasının bulundurulmasını ve sıfır doğrulanmamış yedeklerin ya da yanılgılı yedeklerin bulundurulmasını önerir.  

Veeam Data Müdafaa Trendleri Raporu 2023 kurumların Çağdaş Bilgi Müdafaa tahlillerinde aradıkları en kıymetli özelliğin “veri muhafazanın siber hazırlık stratejisine entegre edilmesi” olduğunu ortaya çıkarmıştı, bu da yedeklerin ne kadar kıymetli olduğunu bir sefer daha vurguluyor. 

Sistemin güvenliğini pahalandırmak için yapılan sistemli risk değerlendirmeleri ve sızma testleri üzere kolay idmanlar bile siber tehlikeleri önlemeye yardımcı olabilir. Münasebetiyle, değerli siber sigortaları karşılayamayan KOBİ’ler, kuruluşlarının bilgilerini korumak için bu uygun maliyetli uygulamaları hayata geçirebilirler. KOBİ’ler uygun bir dijital hijyen muhtaçlığını ne kadar benimserlerse hücumlara karşı o kadar tetikte olabilirler. Münasebetiyle dataların korunmasının yanı sıra siber siyasetlerin düzenlenmesi de zarurî hale getirilmelidir. Siber ataklar gerçektir ve işletmenizin ölçeği ne olursa olsun bunları önlemeye yönelik önlemler ihmal edilmemelidir.

 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Oyun Haberleri

Değerlendirme
0 (0 Oy)