TELKODER: Dalımız Büyük Bir Potansiyele Sahip

Elektronik haberleşme kesimindeki özgürleşmenin hukuken başladığı 2002’de kurulan ve kurulduğu birinci günden itibaren dalın aktif ve verimli bir yapıya ulaşması istikametinde faaliyet gösteren Hür Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), geçen 20 yılı değerlendirdiği “Elektronik Haberleşme Bölümünde 20 Yıl” başlıklı raporunu bölüm ve kamuoyu ile paylaştı. Gündemle ilgili değerlendirmeler yapan TELKODER İdare Konseyi Lideri Halil Az Teberci“20 yılda yaşanan gelişmeler daha rekabetçi ve dinamik bir elektronik haberleşme bölümünün oluşması için temel oluştursa da işletmeciler açısından çözülmesi gereken pek çok sorun var olmaya devam ediyor. Raporumuz kesimimizin karşı karşıya olduğu zorluklara ve fırsatlara ait bedelli bilgiler ve teklifler içeriyor” dedi.

Türkiye telekomünikasyon bölümünün yeni hizmet ve uygulamaların geliştirilmesi için büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Halil Az Teberci, bölümün 20 yılda değerli gelişmeler kaydetmiş olsa da hala önünde yapılacak çok iş olduğunu vurguladı. Teberci, Yüksek süratli genişbant internet hizmeti, uydu haberleşme hizmetleri, bilgi merkezi işletmeciliği, bulut hizmetleri ve sanal taşınabilir şebeke hizmeti üzere alanlar kesimin geleceğini şekillendirecek değerli alanlardan kimileri. Kesimdeki olumlu gelişmelerin devam edebilmesi için dalın karşılaştığı zorlukların acilen ele alınması ve ülkemizin geleceğine faydalı olacak bir formda tahlile ulaşması gerekiyor. Lakin tekrar vurgulamak gerekir ki bölümdeki zorlukların giderilmesi ve ülkemizin yararına sonuçlanabilmesi tüm paydaşların birlikte çalışmasıyla başarılabilir.” dedi.

TELKODER’in kesimin geleceğine ait tekliflerinin sıralandığı raporda kesimi düzenleyen maddelerin genel olarak Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uygun olduğu fakat sorunun mevzuata ahenk olduğu vurgulanıyor. Bu çerçevede, “Sektörde tam ve faal rekabetin tesisi gerek siyaset belirleyiciler tarafından oluşturulan stratejilerin, gerekse de mevzuatın uygulanmasının birinci öncelik olarak kabul edilmesiyle mümkün” değerlendirmesi yapılıyor. Akabinde sabit ses pazarında rekabetin geliştirilmesinin kıymeti, altyapıda rekabetin tesisinin getireceği avantajlar, fiber altyapının yaygınlaştırılması için atılması gereken adımlar, genişbant internet hizmetlerinin geliştirilmesinin yararları hakkında TELKODER’in teklifleri sıralanıyor.

Oyun Haberleri

Değerlendirme
0 (0 Oy)