Trend Micro’nun son araştırması siber güvenliğin iş hacmi ve gelir artışında büyük rol oynadığını gösteriyor

Trend Micro’nun dünya genelinde yürüttüğü son araştırması, idare konseylerinin siber güvenliğin rolünü hala hafife aldığını fakat iş hacmi ve gelir artışında büyük rol oynadığını ortaya koyuyor.

Dünyanın önde gelen siber güvenlik şirketlerinden Trend Micro, dünya genelinde kuruluşların 2023 yılında siber güvenlik bütçelerini artırmayı planladığını lakin yöneticilerin siber güvenlikle ilgili çelişkili görüşlere sahip olduğunu ortaya koyan yeni çalışmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Trend Micro Tehdit İstihbaratı Lider Yardımcısı Jon Clay, “Kuruluşların siber güvenlik yatırımlarından en âlâ biçimde faydalanabilmeleri için iş dünyası başkanlarının siber güvenliğe bakış açılarını tekrar şekillendirmeleri ve siber güvenliğin kuruluşlarını nasıl olumlu etkileyeceğini daha kapsamlı bir biçimde gözden geçirmeleri gerekiyor. Araştırmamız siber güvenliğin iş hacmini artırmak ve yeni yetenekler kazanmanın kritik bir bileşeni olduğunu net bir formda gösteriyor. Her kuruşun büyük ehemmiyet taşıdığı günümüzde siber güvenlikle ilgili kalıplaşmış görüşlerin kuruluşların en zirvesinde devam ettiğini görmek telaş verici bir durum” dedi.

Trend Micro Ülke Müdürü Hasan Gültekin, “Trend Micro tarafından dünya genelinde 250’nin üzerinde şirkette 2500’ün üzerinde karar vericiyle gerçekleştirilen Risky Rewards başlıklı araştırma, alanı teknoloji olmayan üst seviye yöneticilerin siber güvenliğe olan bakış açılarını net bir formda ortaya koyuyor. Kuruluşların siber güvenliğin iş süreçlerinin ayrılmaz bir kesimi olduğunu kabul etmeleri büyük ehemmiyet taşıyor” dedi.

İş dünyasındaki karar vericilerin (BDM) yaklaşık üçte ikisi (yüzde 64) 2023 yılında güvenlik yatırımlarını artırmayı planladıklarını belirtiyor. Lakin araştırma, karar vericilerin siber güvenlik ile kurumun başka kısımları ortasındaki bağlantıya dair anlayışlarında kritik eksiklikler olduğunu da ortaya koyuyor.

Diğer yandan, şirketlerin yarısı (yüzde 51) siber güvenliğin gerekli bir maliyet olduğunu lakin gelire katkıda bulunmadığını sav ederken, misal bir oran da (yüzde 48) kıymetinin saldırı/tehdit tedbire ile sonlu olduğunu savunuyor. Hatta neredeyse beşte biri (yüzde 38) siber güvenliği bir iş kolaylaştırıcıdan fazla bir pürüz olarak görüyor.

Öte yandan, yüzde 81’i siber güvenlik konusundaki eksikliklerin yeni iş kazanma hünerlerini etkileyebileceğinden kaygı duyuyor ve beşte biri (yüzde 19) bunun esasen olduğunu kabul ediyor. Bu durum, karar vericilerin neredeyse dörtte üçünün (yüzde 71) potansiyel müşteriler ve tedarikçilerle yapılan görüşmelerde kendilerine siber güvenlik duruşu hakkında sorular sorulduğunu kabul etmesiyle ortaya çıkıyor. yüzde 78’i ise bu bilgi taleplerinin sıklığının arttığını söylüyor.

Tutumlardaki bu bariz çelişki, bir öteki bulgu tarafından ortaya konuyor. Müşteri adayları ve tedarikçilerin pazarlıklarda güvenliğe açıkça öncelik vermelerine karşın, karar vericilerin yalnızca yüzde 57’si siber güvenlik ve müşteri kazanımı/memnuniyeti ortasında güçlü yahut çok güçlü bir irtibat olduğunu düşünüyor. 

Vasıflı çalışan kazanımı, karar vericilerin siber güvenlik ile işin geri kalanı ortasındaki kontağa ait anlayışlarında açık boşlukların olduğu bir öbür alan olarak öne çıkıyor.

Katılımcıların neredeyse dörtte üçü (yüzde 71), her yerden çalışabilme marifetinin yetenekleri kazanma ve elde tutma uğraşında hayati kıymet taşıdığını belirtiyor. Tekrar de sadece yaklaşık beşte ikisi siber güvenlik ile çalışanları elde tutma (yüzde 42) ve yetenekleri cezbetme (yüzde 43) ortasındaki güçlü ilişkiyi anlıyor.

Katılımcılar, siber güvenliğin çalışan tecrübesi üzerindeki tesirini kabul etmelerine karşın şu görüşlere sahip:

  • Yüzde 83’ü mevcut güvenlik siyasetlerinin uzaktan çalışanların işlerini yapma hünerlerini etkilediğini tabir ediyor (örneğin, ağ ve bilgi erişim sıkıntıları ve çalışma suratının yavaşlaması)
  • Yüzde 43’ü mevcut güvenlik siyasetlerinin çalışanların her yerden çalışabilmesine kısıtlama getirdiğini belirtiyor 
  • Yüzde 54’ü mevcut siyasetlerin çalışanların kullanmayı seçebileceği cihazları/platformları kısıtladığını düşünüyor

 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Oyun Haberleri

Değerlendirme
0 (0 Oy)